Cadastru

      Prima inregistrare al unui imobil in cadastrusi carte funciaraconsta in receptia documentatiei cadastrale prin atribuirea numarului cadastral si deschiderea cartii funciare conform legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996.

      Pentru a inregistra un imobil in cadastru si cartea funciara trebuiesc parcurse urmatoarele etape:
Mediaimobse executa documentatia cadastrala, adica se va identifica amplasamentul imobilului, se realizeaza masuratori si se vor intocmi planurile si materialele tehnice pentru dosar;
Mediaimobdosarul se depune la biroul de cadastru si publicitate imobiliara (OCPI) in circumscripti a caruia se afla situat imobilul;
Mediaimobsolutionarea dosarului se realizeaza de catre angajatii OCPI si consta in:
Mediaimobreceptia si alocarea numarului cadastral;
Mediaimobinscrierea in cartea funciara.
Mediaimobeliberarea documentelor:
Mediaimobincheierea de carte funciara, care atesta intabularea dreptului de propietate in cartea funciara;
Mediaimobextrasul de carte funciara pentru informare, care atesta situatia juridical la zi a imobilului;
Mediaimobextrasul din planul cadastral de carte funciara, care prezinta modalitatea de inregistrare grafica a imobilului;

      Aceste trei documente se elibereaza propietarului imobilului, imputernicitului acestuia sau persoanei fizice sau juridice autorizate care a depus dosarul.

      Aceste documente pot fi eliberate de registratura OCPI sau se pot trasmite prin posta.

      Rolul cartii funciare:
Mediaimobinscrierea in cartea funciara are efect de opozabilitate fata de terti de la data inregistrarii cererilor;
Mediaimobprin inscrierea in carte funciara titularii drepturilor inscrise sunt protejati impotriva intereselor unor terte persoane, care ar putea reclama aceste drepturi;
Mediaimobnumai dupa inscrierea in cartea funciara a imobilelor, se pot face acte de dispozitie (instrainare, ipotecare) asupra acestora.
      Cartea funciara cuprinde:
Mediaimobdescrierea imobilului– numarul cadastral al imobilului, suprafata, destinatia, categoriile de folosinta si dupa caz constructiile, anexa care cupride planul de amplasament si de limitare a imobilului;
Mediaimobdreptul de proprietate – numele proprietarului, actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, stramutarea proprietatii, servitutile construite in folosul imobilului;
Mediaimobinscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate si sarcini – ipoteci sau privilegii, dreptul de superficie, usufruct, uz, folosinta, habitatie, servituti in sarcina fondului aservit, precum si locatiunea si cesiunea de venituri pe timp mai mare de 3 ani, sechestru, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale.

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

GenerareTrafic.ro - Trafic marit 100% si GRATUIT