Legislatie

      Mediaimob Legea Nr. 7/1996 -Legea cadastrului

      Mediaimob Legea Nr. 499/2004 -Modificare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

      Mediaimob Legea Nr. 78/2002 -Modificare si completare la Legea Cadastrului Nr.7/1996

      Mediaimob Legea Nr. 247/2005 - Privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente

      Mediaimob OUG nr. 41 din 27 mai 2004 pentru modificarea si completarea Legii Cadastrului Nr. 7/1996

      Mediaimob Ordonanta de urgenta Nr. 64 /2010 -Privind modificarea si completarea Legii cadastrului nr. 7/1996

      Mediaimob Legea Nr. 112/1995 -Lege pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului

      Mediaimob Legea Nr. 18/1991 -Legea fondului funciar

      Mediaimob Hotararea de guvern Nr. 834/1991 - Terenuriaflate in patrimoniulstatului

      Mediaimob Decret – Lege Nr. 115 din 27 aprilie 1938 pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare

      Mediaimob Ordin Nr. 633 /2006 -Pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară

      Mediaimob Ordonanta nr. 784 /2011 -Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 633/2006

      Mediaimob Ordin Nr. 634 /2006 -Modificarea si completarea regulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

      Mediaimob Ordonanta nr. 785 /2011 -Privind modificarea si completarea Ordinului nr. 634/2006

      Mediaimob Ordonanta nr. 40 /2013 -Privind imobile ce au o suprafata masurata mai mare cu pana la 10%

      Mediaimob Ordin Nr. 81 /2010 -Privind abrogarea unor acte normative referitoare la cadastru, geodezie si cartografie

      Mediaimob Ordin Nr. 107 /2010 -Ordin pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoasterea autorizarii persoanelor fizice si juridice romane

      Mediaimob Ordin Nr. 108 /2010 -Ordin privind aprobare Regulamentului de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si topografiei

      Mediaimob Ordin Nr. 134 /2009 -Modificarea si completareare gulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

      Mediaimob Ordin Nr. 139 /2009 -Modificarea si completareare gulamentului privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

GenerareTrafic.ro - Trafic marit 100% si GRATUIT