Topografie

      Scopul principal al masurarilor topografice il constituie redactarea planurilor topografice si de situatie, necesare in diferite domenii ale economiei nationale, la proiectarea si executia lucrarilor de constructii hidrotehnice, constructii civile, industriale si agricole, cai de comunicatii si lucrari de arta. Prin lucrarile de redactare a planului se finalizeaza procesul tehnologic al unei ridicari topografice.

      S.C. MEDIAIMOB EXPERT S.R.L. exectuta urmatoarele tipuri de lucrari ale topografiei ingineresti:
MediaimobRidicari topografice necesare proiectelor de infrastructura (drumuri, poduri, canalizare, gaze, telefonie, etc);
MediaimobPlanuri de situatie in vederea obtinerii: PAC, PUD, PUZ, PUG, sau a Certificatului de Urbanism;
MediaimobPlanuri de situatie 3D - curbe de nivel;
MediaimobProfile longitudinale si transversale;
MediaimobPlanuri de amplasament pentru platforme industriale/ retele edilitare;
MediaimobMasuratori si determinari pentru calcularea volumelor de excavatie;
MediaimobNivelment de joasa si inalta precizie;
MediaimobUrmarirea evolutiei in timp a constructiilor;
MediaimobConsultanta de specialitate;
MediaimobAsistenta topografica de santier.

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

Servicii profesioniste de cadastru, topografie si geodezie

GenerareTrafic.ro - Trafic marit 100% si GRATUIT